ლაიქ ფრინთ“-ის უპირატესობები:

 

– მომსახურების მაღალი დონე;

– შემოთავაზებული პროდუქციის და გაწეული მომსახურებების მაღალი ხარისხი;

– მხოლოდ საუკეთესო სახარჯი მასალები;

– გარანტიის გაცემა კარტრიჯის ბეჭდვის მთელ რესურსზე, ოპტიკურ სიმკვრივეზე;

– ფინანსური ეკონომია, რომელიც დასტურდება ეკონომიკური გათვლით;

– თქვენი საბეჭდი მოწყობილობის გარანტირებული უსაფრთხოება;

– ყველა სახის დოკუმენტების გაცემა;

– თანამშრომლობის ინდივიდუალური სქემები (ითვალისწინება კლიენტის ყველა ინტერესები);

– და ა.შ.