საქონლის და მომსახურებების გადახდის მეთოდები

 

ნაღდი ანგარიშსწორება

ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ გადაიხადონ ნაღდი ფულით მხოლოდ მათთვის გაწეულ კარტრიჯების დამუხტვის მომსახურებებზე. იურიდიულ პირებს და ინდივიდუალურ მეწარმეებს შეუძლიათ გადაიხადონ ნაღდი ფულით ყველა მათთვის გაწეულ მომსახურებებზე.

 

უნაღდო ანგარიშსწორება

– საბანკო გადარიცხვა თი ბი სი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში;

 

ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ გადაიხადონ უნაღდო ანგარიშსწორებით მხოლოდ საქონლების შეკვეთაზე. იურიდიულ პირებს და ინდივიდუალურ მეწარმეებს შეუძლიათ გადაიხადონ უნაღდო ანგარიშსწორებით ყველა მათთვის გაწეულ მომსახურებებზე.